Visie en missie

Missiestatement
Chris en Voorkom maakt kinderen en jongeren sterk.

Visie
Chris en Voorkom! maakt jongeren sterk door het bieden van preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s op scholen, kerken en verenigingen, het bieden van een luisterend oor via anonieme telefoon, chat en mail, en het bieden van deskundigheidsbevordering aan pastorale jeugdmedewerkers, leerkrachten en jeugdzorgprofessionals.

Grondslag
Chris en Voorkom staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin vindt Chris en Voorkom de wortels en inspiratie voor het werk dat ze doet.