Visie en missie

Missie
Chris en Voorkom! inspireert en stimuleert kinderen, jongeren en hun opvoeders bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes.

Missiestatement:
Chris en Voorkom! maakt jongeren sterk.

Visie
Chris en Voorkom! draagt bij aan het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen op lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk gebied door middel van het aanbieden van preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s en het bieden van een luisterend oor via anonieme chat en e-coaching.

Grondslag
Chris en Voorkom! staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin vindt Chris en Voorkom! de wortels en inspiratie voor het werk dat ze doet.