Statutaire doelstelling

Stichting Chris en Voorkom! heeft het volgende (statutaire) doel:

  • het geven van gezondheidsvoorlichting en –opvoeding onder meer inzake verslavende middelen, zoals alcohol, tabaksproducten en drugs en inzake verslavende gewoonten, zoals gokken;
  • het geven van weerbaarheidstrainingen;
  • het bieden van een luisterend oor en het geven van advies aan kinderen en tieners;
  • voorzien in de behoefte aan informatie, advisering of ondersteuning van ouders, opvoeders en gezinnen op het gebied van (onderlinge) relaties en opvoeding naar Bijbelse normen;
  • doorverwijzing naar de zorg, indien een contact daar aanleiding voor geeft;
  • het leveren van bijdragen aan overheidsbeleid onder meer door het uitbrengen van adviezen aan politieke partijen en / of overheidsorganen;
  • het meer in algemene zin voorzien in de behoefte aan onderwijs, opleiding, training, scholing en vorming op het terrein van gezin, relaties, opvoeding, verslavingspreventie, en versterking van weerbaarheid.

Chris en Voorkom! beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.