Digitaal aanbod

Voorkom!
Weerbaar & Gezond
GRIP-Alcohol
GRIP-Drugs
GRIP-Gamen
GRIP-Online
GRIP-Roken
Ouderavond thema naar keuze

Chris
LEV!-Identiteit: zelfbeeld en puberteit
LEV!-Media: prikkels en invloed
LEV!-Risicogedrag: kennis en keuzes
LEV!-Grenzen: grenzen en grensoverschrijdend gedrag
Ouderavond thema naar keuze

Voorkom! – Digitale lessen

In deze periode met COVID-19 maatregelen willen wij aansluiten bij het hybride onderwijs. Wij bieden de mogelijkheid dat één van onze trainers en een ervaringsdeskundige live online bij u in de les aansluit. De trainer zal dan online de les verzorgen met bijkomend voordeel dat direct op vragen van leerlingen kan worden ingegaan en er zo nog beter bij de klas kan worden aangesloten.

PO – Weerbaar en gezond deel 1

In deze les denken we na over ongezond en gezond gedrag. We staan stil bij goede en minder goede gewoonten. Door diverse opdrachten is het een actieve les. Naast het kijken van de les wordt er gewerkt op een werkblad en worden leerlingen uitgedaagd om hun mening te vormen. De werking en de gevolgen van het roken van tabak en het drinken van alcohol wordt uitgelegd.

PO – Weerbaar en gezond deel 2

Deze les is het vervolg op deel 1. Het huiswerk van deel 1 wordt besproken. Verder wordt er aandacht besteed aan de oorzaken en gevolgen van ongezond gedrag als roken en drinken van alcohol. Er komt een ervaringsdeskundige aan het woord op het gebied van verslaving en de leerlingen krijgen handvaten aangereikt hoe om te gaan met vrienden en problemen in hun leven.

PO – GRIP Gamen

In deze les sluit de trainer live aan bij de klas. Door middel van diverse interactieve activiteiten sluit de trainer aan bij de leefwereld van de leerlingen. Er wordt stilgestaan en uitleg gegeven over de positieve en de negatieve kanten van gamen. De werking van het puberbrein wordt uitgelegd en daarbij wordt stilgestaan welke invloed gamen hierop heeft. De trainer bespreekt met de klas welke oorzaken overmatig gamen kan veroorzaken en welke beschermende factoren de leerling kunnen helpen goed om te gaan met deze oorzaken.

PO – Safe Online

Tijdens deze les sluit de trainer online aan bij de klas. Er wordt op een laagdrempelige manier gekeken hoe de leerlingen veilig online kunnen zijn. Dit doen we door onderwerpen als het gebruik van wachtwoorden en de vormgeving van een gezond online profiel aan bod te laten komen.

 • Lukt het jongeren om te kiezen of beheerst media ongemerkt veel van hun tijd en leven?
 • Welke grenzen zijn gezond met betrekking tot schermgebruik?
 • Hoe kunnen jongeren zichzelf helpen die grenzen te bepalen en toe te passen?
 • Hoe ga je als jongere om met reacties van anderen die ze op internet zetten?
 • We vergroten de weerbaarheid van de leerlingen door een toename aan kennis en door het reflecteren op eigen en andermans gedrag.
  We helpen ze op deze manier om goede en gezonde keuzes te kunnen maken op het internet.

  VO – GRIP Alcohol

  In deze les wordt met de lijn kennis, herkennen en grenzen gewerkt. Eerst wordt nagedacht over alcohol. Wat is het? Waarom raken mensen hieraan verslaafd? Hierbij wordt onder andere de werking van dopamine in het puberbrein toegelicht. Daarna worden oorzaken en gevolgen van alcohol gebruik besproken. Centraal staat de vraag: “Waarom begint iemand met het gebruik van alcohol?” De leerlingen worden uitgedaagd om op een gezonde en verantwoorde manier om te gaan met de oorzaken in hun eigen leven. Afsluitend wordt door het verhaal van een ervaringsdeskundige uitgelegd welke beschermende factoren de leerlingen kunnen helpen met het maken van gezonde keuzes.

  VO – GRIP Drugs

  In deze les wordt met de lijn kennis, herkennen en grenzen gewerkt. Eerst wordt nagedacht over drugs. Wat is het? Waarom raken mensen hieraan verslaafd? Hierbij wordt de werking van dopamine in het puberbrein toegelicht. Daarna worden oorzaken en gevolgen van drugsgebruik besproken. Centraal staat de vraag: “Waarom begint iemand met het gebruik van drugs?” De leerlingen worden uitgedaagd om op een gezonde en verantwoorde manier om te gaan met de oorzaken in hun eigen leven. Afsluitend wordt door het verhaal van een ervaringsdeskundige uitgelegd welke beschermende factoren de leerlingen kunnen helpen met het maken van gezonde keuzes.

  VO – GRIP Gamen

  In deze les sluit de trainer live aan bij de klas. Door middel van diverse interactieve activiteiten sluit de trainer aan bij de leefwereld van de leerlingen. Er wordt stilgestaan en uitleg gegeven over de positieve en de negatieve kanten van gamen. De werking van het puberbrein wordt uitgelegd en daarbij wordt stilgestaan welke invloed gamen hierop heeft. De trainer bespreekt met de klas welke oorzaken overmatig gamen kan veroorzaken en welke beschermende factoren de leerling kunnen helpen goed om te gaan met deze oorzaken.

  VO – GRIP Online

  Tijdens deze les sluit de trainer online aan bij de klas. Er wordt gekeken hoe de leerlingen veilig online kunnen zijn. Dit doen we door onderwerpen als het gebruik van wachtwoorden en de vormgeving van een gezond online profiel aan bod te laten komen.

 • Zijn jongeren zich bewust van de veiligheidsrisico’s die verbonden zijn met (overmatig) internetgebruik?
 • Lukt het jongeren om te kiezen of beheerst media ongemerkt veel van hun tijd en leven?
 • Welke grenzen zijn gezond met betrekking tot schermgebruik?
 • Hoe kunnen jongeren zichzelf helpen die grenzen te bepalen en toe te passen?
 • Hoe ga je als jongere om met reacties van anderen die ze op internet zetten?
 • We vergroten de weerbaarheid van de leerlingen door een toename aan kennis en door het reflecteren op eigen en andermans gedrag. De leerlingen vormen tijdens deze lessen hun eigen mening met betrekking tot hun eigen gebruik van scherm en media.
  We helpen ze op deze manier om goede en gezonde keuzes te kunnen maken op het internet.

  VO – GRIP Roken

  Is het nieuwsgierigheid of heeft roken toch nog steeds iets stoers?
  In deze les laten we leerlingen nadenken over de keuzes die ze maken met betrekking tot het roken van tabak. We staan stil bij situaties waarin ze in aanraking komen met tabak en leren ze, hoe ze zich weerbaar kunnen opstellen. Daarbij wordt ook het thema groepsdruk behandeld.
  We bespreken aan de hand van een presentatie de werking en lichamelijke gevolgen van roken.
  Naast het bekijken van filmpjes wordt er gewerkt met een werkblad en worden leerlingen uitgedaagd om hun mening te vormen.
  Dit maakt het een actieve les waarin we jongeren helpen en stimuleren om goede en gezonde keuzes te kunnen maken met betrekking tot het roken van tabak.

   

  Ouderavond Alcohol (Online bijeenkomst)

  Tijdens een interactieve bijeenkomst neemt een trainer van Voorkom! u mee in een uitleg over alcohol en wat de invloed van dit middel is op het puberbrein. Ouders komen tijdens deze avond in gesprek met elkaar en ontvangen handvaten mee voor de opvoeding. Tevens krijgen de ouders de kans om hun vragen te stellen aan een ervaringsdeskundige op het gebied van verslaving.

  Ouderavond Drugs (Online bijeenkomst)

  Tijdens een interactieve bijeenkomst neemt een trainer van Voorkom! u mee in een uitleg over drugs en wat de invloed van deze middelen zijn op het puberbrein. Ouders komen tijdens deze avond in gesprek met elkaar en ontvangen handvaten mee voor de opvoeding. Tevens krijgen de ouders de kans om hun vragen te stellen aan een ervaringsdeskundige op het gebied van verslaving.

  Ouderavond Gamen (Online bijeenkomst)

  Tijdens een bijeenkomst neemt een trainer van Voorkom! u mee in de wereld van gamen. Op een interactieve manier worden de voor en nadelen van gamen besproken en wordt er stil gestaan bij diverse game categorieën. Er wordt uitleg gegeven over de werking van het puberbrein en welke invloed gamen hierop heeft. Verder ontvangt de ouder handreikingen en tips voor de opvoeding op het gebied van gamen. Door de interactieve setting is ook in deze online variant ruimte voor vragen van ouders.

  Voor meer informatie of het aanvragen van onze digitale mogelijkheden kunt u contact opnemen met de afdeling planning: 0850 404 850.

  Chris – Digitale lessen

  Wanneer u een digitale les bij ons afneemt ontvangt u van onze planning een link welke u toegang geeft tot het digitale lesmateriaal. Deze bestaat uit een handboek, de digitale les en een werkblad. U kunt de les inzetten wanneer de leerlingen op school zijn maar de link kan ook doorgestuurd worden naar thuiswerkende leerlingen. Via een tweede link kunt u het bijbehorende werkblad downloaden en uitprinten. Het digitaal lesmateriaal is voor een met u afgesproken termijn online beschikbaar.

  LEV!-Identiteit: zelfbeeld en puberteit

  Zelfbeeld : In deze les laten we de leerlingen nadenken over hoe zij naar zichzelf kijken . We benadrukken dat een gezond zelfbeeld inhoudt dat je zowel positieve als negatieve eigenschappen hebt . We leggen uit hoe een zelfbeeld tot stand komt en hoe dit door reacties van anderen en ervaringen wordt beïnvloed. We moedigen de leerlingen aan om met anderen in gesprek te gaan over hoe ze naar zichzelf kijken en benadrukken tenslotte dat zij van waarde zijn, ook als er negatief over hen wordt gesproken .

  Puberteit : In deze les krijgen de leerlingen inzicht in de ontwikkelingen van de puberteit op : Lichamelijk , emotioneel, geestelijk en sociaal gebied . Leerlingen ontdekken dat iedereen op een eigen manier en in een eigen tempo deze ontwikkelingen doormaakt . En krijgen ze handvatten mee hoe stevig te kunnen staan in deze puberteit fase.

  LEV!-Media: prikkels en invloed

  Media prikkels: In deze les denken we met de leerlingen na waarom het zo lastig is om je te focussen. Wat heb je nodig om een proefwerk of huiswerk goed te kunnen leren. In deze les ervaren jongeren hoe lastig focussen is als er teveel prikkels zijn. Ze moeten hun hersenen een handje helpen maar hoe doe je dat als al die prikkels zo leuk zijn? We gaan aan de slag met de 25/5 methode.

  Media invloed: In deze les denken we met de leerlingen na welke invloed mediagebruik heeft. En de vraag aan de leerlinge is, of ze die invloed ook willen? Of zijn er andere dingen die ze belangrijk vinden? We gaan aan de slag met deze vragen en eindigen met de challenge: “Wat vind jij echt belangrijk?” Hoe ga je daar vandaag of morgen extra tijd aan besteden?

  LEV!-Risicogedrag: kennis en keuzes

  In deze les laten we de leerlingen nadenken over risicogedrag. Wat is risico nemen? De klas wordt uitgedaagd om in een werkvorm een doel te bereiken. En te ervaren wat obstakels/risico’s zijn en hoe je daar mee om kan gaan. In een quiz worden ze getest op ‘kennis’ over risicogedrag rondom middelen

  LEV!-Grenzen: grenzen en grensoverschrijdend gedrag

  In deze lessen laten we de leerlingen nadenken over grenzen. Wat is het belang van grenzen? Wanneer mag je grenzen verleggen? Wat maakt het lastig om je eigen grenzen te bewaren? We maken seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en we geven handvatten mee om gekozen grenzen te bewaren

  LEV! ouderavond

  Het is mogelijk om een digitale ouderavond met een thema vanuit ons aanbod aan te vragen. We plannen dan een online (zoom) ouderavond met u in.

  Voor meer informatie of het aanvragen van onze digitale mogelijkheden kunt u contact opnemen met de afdeling planning: 0850 404 850.